Sunday, August 26, 2018

ALASAN MENGGUNAKAN MINISITE

Terdapat banyak strategi boleh digunakan untuk mengiklankan produk anda di Internet. Antara opsyen yang boleh diterima pakai ialah membuat “banner” pengiklanan, mengatur kempen pemasaran email, dan secara bijaksananya menyatakan perihal produk anda dalam forum, juga mungkin peti pesanan (message board) industri yang berkenaan. Pemasaran di Internet juga melibatkan penciptaan dan pengiklanan minisite bagi tujuan mempromosi produk anda